• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
  • 800 737 304
  • eshop@medila.cz

Spalničky - protilátky

A zase ty Spalničky!

Od začátku epidemie jsme vyšetřili 2797 pacientů.

 

Statistické vyhodnocení znázorněné v grafu potvrzuje rozdíl ve výskytu protilátek třídy IgG mezi populací narozenou před rokem 1969 (začátek vakcinace) a mladší populací.

Dosavadní výsledky vyšetřování na přítomnost postvakcinačních protilátek proti spalničkám u obyvatelstva potvrzují obecně udávaná data, že v populaci osob mladší 50 let je přibližně 40% jedinců s nevyhovující hladinou protilátek. Za nevyhovující (nízké) hladiny protilátek jsou považovány výsledky stanovení menší než 16,5 AU/ml. V populaci starší než 50 let (narození před rokem 1969), která většinou onemocnění již prodělala, má nevyhovující hladiny protilátek pouze 9% jedinců.

Vyšetřování hladiny protilátek proti spalničkám považujeme za velmi účelné a zodpovědné vzhledem ke spolehlivému zajištění zdravotní péče a dalších důležitých funkcí státu.

MUDr. Jana Doležalová

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.