• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
  • 800 737 304
  • eshop@medila.cz

Samostatná vyšetření

Aktivovaný parciální tromboplastinový test1

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (zkratka aPTT) je test k vyšetření funkce vnitřní koagulační kaskády. aPTT slouží jako základní test srážení krve a používá se též k monitorování heparinové antikoagulační terapie.

ALP

ALP

18 Kč

Alkalická fosfatáza je enzym podporující činnost buněk. Aktivita celkové ALP narůstá především při onemocnění jater (zvláště při městnání žluče) a nemocech kostí. Obvyklé jsou zvýšené hladiny ALP v době růstu v dětském věku, v dospívání a v těhotenství.

ALT

ALT

18 Kč

ALT je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L.glutamátu. ALT se podílí na metabolismu dusíku v organismu. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Amyláza
37 Kč

AMS (alfa-amyláza) je enzym, produkovaný slinnými žlázami, podílející se na trávení potravy. Aktivita v krvi se zvyšuje hlavně při onemocnění slinivky.

Anti HAV IgG
347 Kč

Pozitivita IgG protilátek svědčí o prodělané hepatitidě A nebo o očkování proti hepatitdě A.  

Anti HAV IgM
347 Kč

Pozitivita IgM protilátek je ukazatelem akutní virové hepatitidy A, pozitivita IgM protilátek se může krátkodobě vyskytovat také po provedeném očkování proti hepatitidě A.

Antiműlleriánský hormon
750 Kč

AMH neboli antimülleriánský hormon u žen řídí proces dozrávání vajíček. Jeho hladina přímo souvisí s počtem vajíček. Podle jeho množství v krvi se dá poměrně přesně odhadnout, kolik vajíček ženě ještě zbývá a jakou má šanci na přirozené početí, nebo kolik se povede získat vajíček při IVF.

Antistreptolyzin O
111 Kč

Protilátky proti streptolysinu O se tvoří po infekci str. pneumoniae. Slouží k diagnostice infekce a jejích sterilních následků.

AST

AST

18 Kč

AST (aspartátaminotransferáza) patří mezi enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech.

Bilirubin
16 Kč

Bilirubin je odpadním produktem metabolismu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek. Jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění.

Bilirubin přímý (konjugovaný)

Bilirubin je odpadním produktem metabolismu. Zvýšený konjugovaný bilirubin v krvi svědčí především o možných onemocněních jater. Porucha vylučování konjugovaného bilirubinu se vyskytuje také při ztíženém toku žluči ve žlučových cestách.

Bílkovina celková
15 Kč

V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty. 

Borelia burgdorferi
550 Kč

Borrelia burgdorferi sensu lato (taktéž Borreliella burgdorferi) jsou bakterie ze skupiny spirochet. Je původcem multisystémového onemocnění zvaného lymeská borelióza, přenášeného klíšťaty.

CRP

CRP

149 Kč

C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování léčby bakteriální infekce antibiotiky, sledování protizánětlivé léčby. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při rozeznávání komplikací. 

Draslík
22 Kč

Draslík je jedním z hlavních iontů lidského těla a je nezbytný pro správné fungování nervosvalového převodu (v srdci, kosterních svalech i v zažívacím traktu). Jeho nedostatek i nadbytek v krvi je nebezpečný, neboť může v extrémním případě vést k ochrnutí svalů a náhlé smrti.

Estradiol
199 Kč

Estradiol je hlavní estrogenní steroid. Podílí se na vývoji a funkci sexuálních orgánů a je příčinou sexuálních znaků.

Ferritin
229 Kč

Ferritin se vyskytuje ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V organismu slouží jako zásobárna železa.

Fosfor anorganický
17 Kč

Fosfor se vyskytuje v organismu převážně v kostech ve formě hydroxyapatitu a v životně důležitých organických sloučeninách, jako jsou nukleové kyseliny, fosfolipidy a koenzymy včetně ATP.

GGT

GGT

21 Kč

GGT (gama-glutamyltransferáza) je vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Vyskytuje se na povrchu membrány buněk žlučových cest, stanovuje se jako tzv. biliární enzym při podezření na cholestázu. Aktivita v séru se také významně zvyšuje při chronickém poškození jater alkoholem.

Glukóza
15 Kč

Glukóza je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus (cukrovka). Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.