• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

Imunita

Máte obavy, že Váš imunitní stav není dokonalý?

Imunita je komplexní stav organizmu, na kterém se podílí řada parametrů a zabezpečuje obrannou schopnost organizmu, proti negativní vlivům z vnějšího prostřední, nejčastěji tzv. infekčního původu. Organizmus používá řadu obranných mechanizmů, kterými se brání bakteriálním či virovým infektům.


2 800 Kč

Z dostupných parametrů je součástí balíčku vyšetření posouzení markerů zánětu, hladin protilátek- imunoglobulinů a vyloučení jejich ev. deficitu, vyloučení přítomnosti abnormálního typu bílkoviny v krvi, nedostatku vitaminu D či stopových prvků, které jsou součástí obranných mechanismů, dále screening přítomnosti autoimunitního procesu, krevní obraz a test na přítomnost alergické pohotovosti.

Opakování vyšetření je ve stabilizováném stavu je indikováno v ročních periodách, při opakovaných akutních onemocněních i opakovaně častěji.

Jak se připravit na odběr?

Aby mohl odběr proběhnout hladce a bez komplikací, níže pár doporučení, které je dobré před odběrem dodržet:

 • odběr je dobré provádět ráno a nalačno. Nalačno se rozumí, že cca 10 hodin před odběrem nesmíte jíst. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než 8 hodin je nedostatečné,
 • obecně nedoporučujeme provádět odběr po noční směně,
 • po dobu lačnění nekuřte ani nepožívejte alkoholické nápoje,
 • je dobré před odběrem vypít cca 0,5 litru neslazené tekutiny (např. voda, neslazený černý čaj, neochucená minerálka), abychom mohli vyloučit dehydrataci.

Co si vzít s sebou na odběr?

 • unikátní kód, který Vám přijde v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Pečlivě ho uchovejte, bez unikátního kódu Vás nebude možné obsloužit,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní pojišťovny),
 • při odběru je nutné vyplnit krátký dotazník.

Kritické hodnoty:

 • Výsledky vyšetření, které se výrazně odlišují od referenčních mezí (tzv. kritické hodnoty), jsme povinni Vám hlásit telefonicky. Z tohoto důvodu od Vás bude sestřička při odběru požadovat telefonní číslo.  

Předání výsledků:

 • výsledky jsou dostupné za týden ode dne odběru.
 • výsledky si můžete vyzvednout osobně v místě odběru, na konci pracovní doby.


Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.
Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.
Doplňujícím vyšetřením krevního obrazu je diferenciální rozpočet bílých krvinek, který stanovuje zastoupení jednotlivých podtypů bílých krvinek.
Elektroforéza je metoda, která se užívá k dělení látek, které nesou náboj (bílkoviny nebo ionty).
Zinek je esenciální minerál, který v těle plní mnoho užitečných funkcí. Je přijímán řízenou střevní absorpcí i prostou difúzí. Ztrácí se především stolicí, méně potem a močí. Udržuje bariérovou funkci kůže, urychluje hojení ran, atd. Nedostatek vede k anorexii, změnám chuti i čichových vjemů.
Imunoglobulin G (IgG) je nejhojnější třídou protilátek v krvi a tkáňovém moku. Hlavní funkcí IgG je vazba na antigen a je tudíž jednou z hlavních součástí humorální složky imunitní odpovědi.
Revmatoidní faktory (RF) jsou protilátky, které reagují s Fc částí lidského IgG. Vyšetření revmatioidního faktoru je dobré doplnit stanovením CRP a dalšími vyšetřeními. Revmatoidní faktor je orientačním ukazatelem revmatoidní artritidy (příznaky - bolest, závěty, otoky kloubů).
Protilátky proti streptolysinu O se tvoří po infekci str. pneumoniae. Slouží k diagnostice infekce a jejích sterilních následků.
Imunoglobulin A (Ig A) je jedna z 5 hlavních tříd lidských protilátek (imunoglobulinů) vyskytujících se u člověka. Je ve velké míře uvolňován na povrch sliznic a významně se podílí na ochraně proti mikroorganismům.
Imunoglobulin M (IgM) je druhá nejčetnější třída protilátek v krvi savců. Jedná se o glykoprotein. Tvoří se v plazmatických buňkách ve slezině, lymfatických uzlinách a kostní dřeni.
Autoprotilátky proti thyreoglobulinu (anti-TG) se vyskytují s různou frekvencí u všech autoimunitních onemocnění štítné žlázy, ale mohou být také nalezeny i u zdravých jedinců. Autoprotilátky proti TG se rovněž vyskytují i u rakoviny štítné žlázy a jejich stanovení umožňuje průběžné sledování stavu pacienta.
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu hypertyreózy Graves - Basedowova typu . Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.
Sedimentace erytrocytů je rychlost jakou sedimentují hlavně erytrocyty. U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá. Za chorobných stavů bývá většinou zvýšena. Stanovuje se po 1 hodině.
Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Jeho fyziologická funkce je v oblasti protiparazitární imunity. Zvýšené hladiny IgE jsou spojeny s časnou přecitlivělostí jako je alergické astma, alergické záněty nosní sliznice, atopií a také parazitárními infekcemi.
Výsledkový list je doplněn o písemný komentář od lékaře. Komentář obsahuje popis jednotlivých metod, zhodnocení celkového stavu a následná doporučení.
Vitamin D vzniká po vystavení slunečnímu záření fotochemickým štěpením. Vitamin D3 a vitamin D2 mohou být též získány z potravinových doplňků nebo potravin.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.