• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

Imunita

Máte obavy, že Váš imunitní stav není dokonalý?

Imunita je komplexní stav organizmu, na kterém se podílí řada parametrů a zabezpečuje obrannou schopnost organizmu, proti negativní vlivům z vnějšího prostřední, nejčastěji tzv. infekčního původu. Organizmus používá řadu obranných mechanizmů, kterými se brání bakteriálním či virovým infektům.


2 800 Kč

Z dostupných parametrů je součástí balíčku vyšetření posouzení markerů zánětu, hladin protilátek- imunoglobulinů a vyloučení jejich ev. deficitu, vyloučení přítomnosti abnormálního typu bílkoviny v krvi, nedostatku vitaminu D či stopových prvků, které jsou součástí obranných mechanismů, dále screening přítomnosti autoimunitního procesu, krevní obraz a test na přítomnost alergické pohotovosti.

Opakování vyšetření je ve stabilizováném stavu je indikováno v ročních periodách, při opakovaných akutních onemocněních i opakovaně častěji.

Jak se připravit na odběr?

Aby mohl odběr proběhnout hladce a bez komplikací, níže pár doporučení, které je dobré před odběrem dodržet:

 • odběr je dobré provádět ráno a nalačno. Nalačno se rozumí, že cca 10 hodin před odběrem nesmíte jíst. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než 8 hodin je nedostatečné,
 • obecně nedoporučujeme provádět odběr po noční směně,
 • po dobu lačnění nekuřte ani nepožívejte alkoholické nápoje,
 • je dobré před odběrem vypít cca 0,5 litru neslazené tekutiny (např. voda, neslazený černý čaj, neochucená minerálka), abychom mohli vyloučit dehydrataci.

Co si vzít s sebou na odběr?

 • unikátní kód, který Vám přijde v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Pečlivě ho uchovejte, bez unikátního kódu Vás nebude možné obsloužit,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní pojišťovny),
 • při odběru je nutné vyplnit krátký dotazník.

Kritické hodnoty:

 • Výsledky vyšetření, které se výrazně odlišují od referenčních mezí (tzv. kritické hodnoty), jsme povinni Vám hlásit telefonicky. Z tohoto důvodu od Vás bude sestřička při odběru požadovat telefonní číslo.  

Předání výsledků:

 • výsledky jsou dostupné za týden ode dne odběru.
 • výsledky si můžete vyzvednout osobně v místě odběru, na konci pracovní doby.


Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.
Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.
Elektroforéza je metoda, která se užívá k dělení látek, které nesou náboj (bílkoviny nebo ionty).
Zinek je esenciální minerál, který v těle plní mnoho užitečných funkcí. Je přijímán řízenou střevní absorpcí i prostou difúzí. Ztrácí se především stolicí, méně potem a močí. Udržuje bariérovou funkci kůže, urychluje hojení ran, atd. Nedostatek vede k anorexii, změnám chuti i čichových vjemů.
Imunoglobulin G (IgG) je nejhojnější třídou protilátek v krvi a tkáňovém moku. Hlavní funkcí IgG je vazba na antigen a je tudíž jednou z hlavních součástí humorální složky imunitní odpovědi.
Revmatoidní faktory (RF) jsou protilátky, které reagují s Fc částí lidského IgG. Vyšetření revmatioidního faktoru je dobré doplnit stanovením CRP a dalšími vyšetřeními. Revmatoidní faktor je orientačním ukazatelem revmatoidní artritidy (příznaky - bolest, závěty, otoky kloubů).
Protilátky proti streptolysinu O se tvoří po infekci str. pneumoniae. Slouží k diagnostice infekce a jejích sterilních následků.
Imunoglobulin A (Ig A) je jedna z 5 hlavních tříd lidských protilátek (imunoglobulinů) vyskytujících se u člověka. Je ve velké míře uvolňován na povrch sliznic a významně se podílí na ochraně proti mikroorganismům.
Imunoglobulin M (IgM) je druhá nejčetnější třída protilátek v krvi savců. Jedná se o glykoprotein. Tvoří se v plazmatických buňkách ve slezině, lymfatických uzlinách a kostní dřeni.
Autoprotilátky proti thyreoglobulinu (anti-TG) se vyskytují s různou frekvencí u všech autoimunitních onemocnění štítné žlázy, ale mohou být také nalezeny i u zdravých jedinců. Autoprotilátky proti TG se rovněž vyskytují i u rakoviny štítné žlázy a jejich stanovení umožňuje průběžné sledování stavu pacienta.
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu hypertyreózy Graves - Basedowova typu . Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.
Sedimentace erytrocytů je rychlost jakou sedimentují hlavně erytrocyty. U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá. Za chorobných stavů bývá většinou zvýšena. Stanovuje se po 1 hodině.
Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Jeho fyziologická funkce je v oblasti protiparazitární imunity. Zvýšené hladiny IgE jsou spojeny s časnou přecitlivělostí jako je alergické astma, alergické záněty nosní sliznice, atopií a také parazitárními infekcemi.
Výsledkový list je doplněn o písemný komentář od lékaře. Komentář obsahuje popis jednotlivých metod, zhodnocení celkového stavu a následná doporučení.
Vitamin D vzniká po vystavení slunečnímu záření fotochemickým štěpením. Vitamin D3 a vitamin D2 mohou být též získány z potravinových doplňků nebo potravin.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.