• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

Funkce ledvin

Obáváte se onemocnění ledvin, které hrozí selháním funkce ledvin?

Ledviny jsou hlavním detoxikačním orgánem v organizmu, jejich úlohou je odstraňovat z těla řadu zplodin metabolizmu, zejména tzv. dusíkatých látek (urea- močovina, kreatinin, kyselina močová a další). Při poklesu funkce ledvin dochází k hromadění dusíkatých látek v organizmu (selhání ledvin, renální selhání) s mnoha metabolickými důsledky (porucha vnitřního prostřední , vývoj chudokrevnosti, poruchy dýchání, postižení kostí
i střev atd.) Dodnes se vyskytují případy nerozpoznaných onemocnění ledvin s rozvinutým selháním ledvin (renální insuficience). Onemocnění ledvin velmi často nejsou doprovázeny bolestí a proto bývají nerozpoznány.

Onemocnění ledvin může být důsledek zánětlivého onemocnění, vrozených anatomických abnormit i autoimunních zánětlivých stavů, nejčastěji se však jedná o důsledek postižení cév ledvin u cukrovky.


500 Kč

Pokles funkce ledvin je možné odhalit z odběru krve a moče, stanovení tzv. dusíkatých metabolitů, parametrů vnitřního prostředí – mineralogramu a vyšetření morfologického nálezu moče tj. výskytu patologických buněk v močovém sedimentu.

Vyšetření je možné za patologických okolností opakovat dle potřeby i denně (i několikrát), z preventivních důvodů např. 1x ročně.

Jak se připravit na odběr?

Aby mohl odběr proběhnout hladce a bez komplikací, níže pár doporučení, které je dobré před odběrem dodržet:

 • odběr je dobré provádět ráno a nalačno. Nalačno se rozumí, že cca 10 hodin před odběrem nesmíte jíst. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než 8 hodin je nedostatečné,
 • obecně nedoporučujeme provádět odběr po noční směně,
 • po dobu lačnění nekuřte ani nepožívejte alkoholické nápoje,
 • je dobré před odběrem vypít cca 0,5 litru neslazené tekutiny (např. voda, neslazený černý čaj, neochucená minerálka), abychom mohli vyloučit dehydrataci.

Co si vzít s sebou na odběr?

 • unikátní kód, který Vám přijde v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Pečlivě ho uchovejte, bez unikátního kódu Vás nebude možné obsloužit,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní pojišťovny),
 • při odběru je nutné vyplnit krátký dotazník.

Předání výsledků:

 • výsledky jsou dostupné za týden ode dne odběru,
 • výsledky si můžete vyzvednout osobně v místě odběru, na konci pracovní doby.

Kritické hodnoty:

 • Výsledky vyšetření, které se budou výrazně odlišovat od referenčních mezí (tzv. kritické hodnoty), jsme povinni Vám ohlásit telefonicky. Z tohoto důvodu od Vás bude sestřička při odběru požadovat telefonní číslo.  

Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.
Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.
Stanovení kreatininu v séru nebo plazmě je nejběžněji používaným testem pro monitorování ledvinové funkce. Pokud je jeho hladina zvýšená, ledviny nefungují správně.
Natrium neboli sodík je nejvíce zastoupeným kovem v lidském těle, je hlavním kationtem mimobuněčných tekutin.
Draslík je jedním z hlavních iontů lidského těla a je nezbytný pro správné fungování nervosvalového převodu (v srdci, kosterních svalech i v zažívacím traktu). Jeho nedostatek i nadbytek v krvi je nebezpečný, neboť může v extrémním případě vést k ochrnutí svalů a náhlé smrti.
Chlor je jedním z důležitých iontů, zastoupen je hlavně v mimobuněčných tekutinách, kde hraje zásadní roli hlavně společně se sodíkem. Chlor se podílí na hospodaření s vodou, na udržování stálého pH organismu a také na přenosu elektrického impulsu po membránách nervových buněk.
Vápník (kalcium) představuje jeden z důležitých parametrů pro hodnocení vnitřního prostředí především v souvislosti s nervosvalovou dráždivostí a posuzováním funkčních změn metabolismu kostního systému.
Fosfor se vyskytuje v organismu převážně v kostech ve formě hydroxyapatitu a v životně důležitých organických sloučeninách, jako jsou nukleové kyseliny, fosfolipidy a koenzymy včetně ATP.
Urea je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin. Močovina je vylučována především ledvinami, nepatrné množství je vylučováno potem. Koncentrace v krvi stoupá při zvýšení tvorby urey (vliv proteinů ve stravě) a poklesu GF. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a tělesné aktivitě.
Kyselina močová vzniká jako odpadní produkt při trávení ve stravě přirozeně přítomných látek zvaných puriny. Zdravý organismus dokáže nadbytek kyseliny močové vyloučit močí. Narušení tohoto procesu často poukazuje na onemocnění dnou.
Výsledkový list je doplněn o písemný komentář od lékaře. Komentář obsahuje popis jednotlivých metod, zhodnocení celkového stavu a následná doporučení.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.