• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

Metabolický syndrom

Týká se i mě novodobá epidemie špatného životního stylu?

Metabolický syndrom (MS, syndrom X, Reavenův syndrom, syndrom inzulínové rezistence či smrtící kvarteto)
je termín, který zahrnuje mnoho rizikových faktorů nebo nemocí, které se často vyskytují společně a vedou
k předčasným komplikacím zdravotního stavu. Podkladem metabolického syndromu je inzulínová rezistence. Metabolický syndrom vede k rozvoji diabetu 2. typu a předčasným komplikacím oběhového systému
(jako ateroskleróza, infarkt myokardu, mozková mrtvice atd.)

Nebezpečí metabolického syndromu tkví v tom, že se člověk necítí nemocný, žádný faktor ho neomezuje
v běžném životě, a tím pádem nemá potřebu ani vůli dodržovat dietní a režimová opatření a pravidelně užívat léky.


700 Kč

Proč vzniká metabolický syndrom?

Metabolický syndrom se rozvíjí u jedinců s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu, tj. při nadměrném energetickém příjmu a nedostatečné pohybové aktivitě v průběhu několika let.

Z čeho se skládá metabolický syndrom?

 • abdominální obezita (břišní obezita)
 • vysoký krevní tlak
 • vysoká hladina triacylglycerolů
 • nízká hladina HDL cholesterolu
 • diabetes melitus 2. typu (cukrovka 2. typu)

 Obezita

Obezita je základním faktorem rozvoje MS. Nejdůležitější není celkový podíl tukové tkáně, ale její rozložení, zejména tzv. typ abdominální obezity - nahromadění tuku
v oblasti břicha.

Abdominální obezita se měří objemem pasu. Za rizikové hodnoty se považuje obvod pasu větší než 80 cm/ženy a 94 cm/muži. Vysoké riziko metabolických komplikací značí obvod pasu, větší nebo rovno 88 cm/ženy a 102 cm/muži.

Krevní tlak

Krevní tlak, který se opakovaně pohybuje nad hranicí 140/90 mmHg, je rizikovým faktorem. Za rizikový faktor se považuje i už nastavená léčba vysokého krevního tlaku. Hodnota krevního tlaku by u pacienta s MS neměla přesahovat 130/85 mmHg.

Triacylglyceroly

Jde o tzv. transportní tuky při metabolismu přijatých živočišných tuků a rostlinných olejů, které se vyskytují v organismu fyziologicky přechodně po příjmu potravy,
do 2 hodin po jídle, po této době by v organismu neměly mít vyšší hodnotu než 1,7 mmol/l. Platí, že čím nižší věk, tím by i hladina triacylglycerolů měla být nižší.

HDL cholesterol

HDL tedy "hodný" cholesterol, se podílí na transportu cholesterolu z tkání, kde se ukládá, zpět do jater, kde je zpracován. Jeho nízké hladiny (ženy pod 1,3 mmol/l, muži pod 1,0 mmol/l) jsou rizikové pro rozvoj aterosklerózy. V úvahu se samozřejmě bere i celkový cholesterol (neměl by být nad 6 mmol/l).

Diabetes melitus 2. typu

Toto onemocnění je především stav, kdy tkáně nedokážou reagovat na tělem vyprodukovaný inzulín, glukóza se špatně dostává do buněk a zústává ve zvýšeném množství v krvi. Jedná se tedy o inzulínovou rezistenci tkání na produkovaný vlastní inzulin. Hladiny glukózy se nalačno (glykémie)musí pohybovat do 5,6 mmol/l.

Opakovat vyšetření je vhodné nejdříve po 3 měsících od zahájení dietních a režimových opatření i zahájení farmakologické léčby, pro dlouhodobou kontrolu u rizikových osob je vhodná kontrola 1-2x ročně.

Jak se připravit na odběr?

Aby mohl odběr proběhnout hladce a bez komplikací, níže pár doporučení, které je dobré před odběrem dodržet:

 • odběr je dobré provádět ráno a nalačno. Nalačno se rozumí, že cca 10 hodin před odběrem nesmíte jíst. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než
  8 hodin je nedostatečné,
 • obecně nedoporučujeme provádět odběr po noční směně,
 • po dobu lačnění nekuřte ani nepožívejte alkoholické nápoje,
 • je dobré před odběrem vypít cca 0,5 litru neslazené tekutiny (např. voda, neslazený černý čaj, neochucená minerálka), abychom mohli vyloučit dehydrataci.

Co si vzít s sebou na odběr?

 • unikátní kód, který Vám přijde v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Pečlivě ho uchovejte, bez unikátního kódu Vás nebude možné obsloužit,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní pojišťovny),
 • při odběru je nutné vyplnit krátký dotazník.

Předání výsledků:

 • výsledky jsou dostupné za týden ode dne odběru,
 • výsledky si můžete vyzvednout osobně v místě odběru, na konci pracovní doby.

Kritické hodnoty:

 • Výsledky vyšetření, které se budou výrazně odlišovat od referenčních mezí (tzv. kritické hodnoty), jsme povinni Vám ohlásit telefonicky. Z tohoto důvodu od Vás bude sestřička při odběru požadovat telefonní číslo.  

Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.
Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.
V odběrové místnosti, ještě před odběrem Vám bude změřen krevní tlak.
V odběrové místnosti, ještě před odběrem Vám bude změřen obvod pasu.
Glukóza je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus (cukrovka). Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby.
Kyselina močová vzniká jako odpadní produkt při trávení ve stravě přirozeně přítomných látek zvaných puriny. Zdravý organismus dokáže nadbytek kyseliny močové vyloučit močí. Narušení tohoto procesu často poukazuje na onemocnění dnou.
Cholesterol je látka tukové povahy, která je pro tělo nezbytná. Je součástí každé buňky, základní stavební jednotkou nervů, mozkových buněk, je potřeba pro tvorbu hormonů. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami. Vysoká koncentrace cholesterolu v krvi značí pro organismus zdravotní rizika.
HDL cholesterol je považován za tzv. "hodný", tedy že chrání kardiovaskulární soustavu. Hlavním úkolem HDL cholesterolu je odstraňování přebytečného cholesterolu z periferních tkání zpět do jater, které jako jediný orgán dokáží cholesterol odbourávat (jako žlučové kyseliny) a vylučovat z organismu. Stručně řečeno, čím vyšší hodnoty HDL cholesterolu máte, tím lépe.
TGA jsou ostatní necholesterové tuky (glycerol a mastné kyseliny), které souvisí s energetickým metabolismem. Jejich zvýšená hladina v krvi je jedním z rizikových faktorů ukládání tuků na stěnách tepen a následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů. Hodnoty TGA jdou poměrně dobře ovlivnit zdravým životním stylem (zdravá strava, pohyb).
LDL Cholesterol přenáší cholesterol z krve do tkání a částečně do jater. Zvýšená hladina LDL cholesterolu signalizuje zvýšené riziko cévních a srdečních onemocnění. LDL cholesterol se dá u zdravého člověka do jisté míry ovlivnit zdravou stravou a pohybem.
C-peptid je část molekuly proinzulinu, která se odštěpuje před sekrecí inzulinu. Jeho koncentrace v séru odpovídá sekreci inzulinu. Není vychytáván játry a vzhledem k tomu, že v injekčně podávaném inzulinu C-peptid není, nejsou výsledky ovlivněny léčbou.
Výsledkový list je doplněn o písemný komentář od lékaře. Komentář obsahuje popis jednotlivých metod, zhodnocení celkového stavu a následná doporučení.
Pokud je hladina glykémie dlouhodobě zvýšena (min. 6 týdnů) vytvoří se zvýšené množství glykovaného hemoglobinu. Tento parametr je ukazatelem dlouhodobě neléčené cukrovky.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.