• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

Komplexní preventivní screening - muži

Tento soubor vyšetření je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy,
o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění prostaty. Dále posuzuje parametry výživy s ohledem na rizikové faktory aterosklerźy a metabolického syndromu. Součástí tohoto vyšetření je i telefonická konzultace s lékařem.


3 400 Kč

Součástí vyšetření je měření tlaku, odběr vzorku krve, moče, případně stolice, vyhodnocení výsledků vyšetření a následná konzultace s lékařem. Vyšetření je určeno pro muže všech věkových kategorií, všech výživových zvyklostí i alternativních životních stylů.

Proč je vhodné vyšetření podstoupit

Je ověřenou skutečností, že 60 až 70 procent informací, které lékař potřebuje k určení správné diagnózy, mu poskytnou právě výsledky cílených laboratorních vyšetření. Smyslem vyšetření je odhalit případné odchylky biochemických a hematologických parametrů, které svědčí o možné přítomnosti nežádoucích procesů v souvislosti
s výskytem diabetes mellitus, kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění.

Jak se připravit na odběr?

Aby mohl odběr proběhnout hladce a bez komplikací, níže pár doporučení, které je dobré před odběrem dodržet:

 • odběr je dobré provádět ráno a nalačno. Nalačno se rozumí, že cca 10 hodin před odběrem nesmíte jíst. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než
  8 hodin je nedostatečné,
 • obecně nedoporučujeme provádět odběr po noční směně,
 • po dobu lačnění nekuřte ani nepožívejte alkoholické nápoje,
 • je dobré před odběrem vypít cca 0,5 litru neslazené tekutiny (např. voda, neslazený černý čaj, neochucená minerálka), abychom mohli vyloučit dehydrataci.

Co si vzít s sebou na odběr?

 • unikátní kód, který Vám přijde v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Pečlivě ho uchovejte, bez unikátního kódu Vás nebude možné obsloužit,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní pojišťovny),
 • vyplněný dotazník, který Vám přišel v potvrzovacím e-mailu

Před samotným odběrem je nutné se dostavit na odběrové centrum pro odběrový materiál (zkumavka na moč a zkumavka na okultní krvácení). Návod na odběr materiálu bude součástí balíčku.

Předání výsledků:

 • výsledky jsou dostupné za týden ode dne odběru,
 • výsledky si můžete vyzvednout osobně buď v místě odběru, na konci pracovní doby.

Kritické hodnoty:

 • Výsledky vyšetření, které se budou výrazně odlišovat od referenčních mezí (tzv. kritické hodnoty), jsme povinni Vám ohlásit telefonicky. Z tohoto důvodu od Vás bude sestřička při odběru požadovat telefonní číslo.  

Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.
Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.
Vitamin B12 je důležitý především pro správnou funkci krvetvorby, podílí se na syntéze DNA a ATP a je nezbytný pro správnou funkci nervového systému.
Elektroforéza je metoda, která se užívá k dělení látek, které nesou náboj (bílkoviny nebo ionty).
Glukóza je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus (cukrovka). Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby.
Stanovení kreatininu v séru nebo plazmě je nejběžněji používaným testem pro monitorování ledvinové funkce. Pokud je jeho hladina zvýšená, ledviny nefungují správně.
ALT je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L.glutamátu. ALT se podílí na metabolismu dusíku v organismu. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.
Urea je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin. Močovina je vylučována především ledvinami, nepatrné množství je vylučováno potem. Koncentrace v krvi stoupá při zvýšení tvorby urey (vliv proteinů ve stravě) a poklesu GF. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a tělesné aktivitě.
Kyselina močová vzniká jako odpadní produkt při trávení ve stravě přirozeně přítomných látek zvaných puriny. Zdravý organismus dokáže nadbytek kyseliny močové vyloučit močí. Narušení tohoto procesu často poukazuje na onemocnění dnou.
Bilirubin je odpadním produktem metabolismu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek. Jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění.
AST (aspartátaminotransferáza) patří mezi enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech.
Alkalická fosfatáza je enzym podporující činnost buněk. Aktivita celkové ALP narůstá především při onemocnění jater (zvláště při městnání žluče) a nemocech kostí. Obvyklé jsou zvýšené hladiny ALP v době růstu v dětském věku, v dospívání a v těhotenství.
Cholesterol je látka tukové povahy, která je pro tělo nezbytná. Je součástí každé buňky, základní stavební jednotkou nervů, mozkových buněk, je potřeba pro tvorbu hormonů. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami. Vysoká koncentrace cholesterolu v krvi značí pro organismus zdravotní rizika.
HDL cholesterol je považován za tzv. "hodný", tedy že chrání kardiovaskulární soustavu. Hlavním úkolem HDL cholesterolu je odstraňování přebytečného cholesterolu z periferních tkání zpět do jater, které jako jediný orgán dokáží cholesterol odbourávat (jako žlučové kyseliny) a vylučovat z organismu. Stručně řečeno, čím vyšší hodnoty HDL cholesterolu máte, tím lépe.
TGA jsou ostatní necholesterové tuky (glycerol a mastné kyseliny), které souvisí s energetickým metabolismem. Jejich zvýšená hladina v krvi je jedním z rizikových faktorů ukládání tuků na stěnách tepen a následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů. Hodnoty TGA jdou poměrně dobře ovlivnit zdravým životním stylem (zdravá strava, pohyb).
V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty.
LDL Cholesterol přenáší cholesterol z krve do tkání a částečně do jater. Zvýšená hladina LDL cholesterolu signalizuje zvýšené riziko cévních a srdečních onemocnění. LDL cholesterol se dá u zdravého člověka do jisté míry ovlivnit zdravou stravou a pohybem.
GGT (gama-glutamyltransferáza) je vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Vyskytuje se na povrchu membrány buněk žlučových cest, stanovuje se jako tzv. biliární enzym při podezření na cholestázu. Aktivita v séru se také významně zvyšuje při chronickém poškození jater alkoholem.
C-peptid je část molekuly proinzulinu, která se odštěpuje před sekrecí inzulinu. Jeho koncentrace v séru odpovídá sekreci inzulinu. Není vychytáván játry a vzhledem k tomu, že v injekčně podávaném inzulinu C-peptid není, nejsou výsledky ovlivněny léčbou.
Ferritin se vyskytuje ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V organismu slouží jako zásobárna železa.
TSH je hormon stimulující štítnou žlázu. Uvolňování TSH je centrálním regulačním mechanismem biologické aktivity hormonů štítné žlázy. Má stimulační účinky na všech stupních vytváření a sekrece hormonů štítné žlázy. Hladina TSH je nejcitlivějším ukazatelem primární funkce štítné žlázy.
Sedimentace erytrocytů je rychlost jakou sedimentují hlavně erytrocyty. U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá. Za chorobných stavů bývá většinou zvýšena. Stanovuje se po 1 hodině.
CEA je onkofetální glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů. Za fyziologických podmínek je produkován ve vyvíjejícím se embryu. V dospělosti je omezeně syntetizován buňkami střevní sliznice, žaludku a bronchů.
Kyselina listová (folát) je ve vodě rozpustný vitamin, který nelze slučovat, proto příjem závisí na potravě. Absorpce probíhá v tenkém střevě aktivně s pomocí glukózy či galaktózy. Cílovým orgánem kyseliny listové je jaterní tkáň.
C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování léčby bakteriální infekce antibiotiky, sledování protizánětlivé léčby. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při rozeznávání komplikací.
PSA (prostatický specifický antigen) je serinová proteináza umožňující zkapalnění seminální tekutiny, čímž usnadňuje pohyb spermií. Zvýšené hodnoty mohou signalizovat časné stadium rakoviny prostaty.
Podrobnou interpretaci výsledků uvedených vyšetření a následná doporučení provede naše lékařka formou osobní konzultace. V případě, že při interpretací výsledků vznikne podezření na přítomnost nějakého onemocnění, i bez příznaků u pacienta, bude lékařkou iniciován standardní postup k upřesnění diagnózy a eventuální léčby a k návštěvě specializovaného pracoviště. Dále bude doporučen vhodný časový interval pro opakování vyšetření.
Vitamin D vzniká po vystavení slunečnímu záření fotochemickým štěpením. Vitamin D3 a vitamin D2 mohou být též získány z potravinových doplňků nebo potravin.
Pokud je hladina glykémie dlouhodobě zvýšena (min. 6 týdnů) vytvoří se zvýšené množství glykovaného hemoglobinu. Tento parametr je ukazatelem dlouhodobě neléčené cukrovky.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.