• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • mojemedila@mojemedila.cz

Jaterní funkce

Jak fungují moje játra?

Játra jsou jedním z důležitých detoxikačních orgánů organizmu, ale současně v nich probíhá i syntéza řady nezbytných látek (proteinů, koagulačních faktorů atd).

 


500 Kč 375 Kč

Funkci jater můžeme významně ovlivnit i svými stravovacími návyky, konzumací alkoholu či léků, které jsou metabolizovány přes játra.

V rámci vyšetření funkce jater jsou vyšetřovány jaterní transaminázy ALT, AST i obstrukční enzymy ALP, GGT a hladina celkového bilirubinu.

Toto vyšetření může odhalit např. ztučnění jater (steatózu) či tzv. toxicko- nutritivní postižení jater vznikajících např. jako důsledek konzumace alkoholu či vrozenou abnormální hladinu bilirubinu (žlučového barviva). Lze odhalit i zánětlivé onemocnění jater i další poruchy funkce jater.

Vyšetření je možné opakovat podle typu onemocnění v řádu týdnů, z preventivních důvodů 1- 2 x ročně.

Jak se připravit na odběr?

Aby mohl odběr proběhnout hladce a bez komplikací, níže pár doporučení, které je dobré před odběrem dodržet:

 • odběr je dobré provádět ráno a nalačno. Nalačno se rozumí, že cca 10 hodin před odběrem nesmíte jíst. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění než
  8 hodin je nedostatečné,
 • obecně nedoporučujeme provádět odběr po noční směně,
 • po dobu lačnění nekuřte ani nepožívejte alkoholické nápoje,
 • je dobré před odběrem vypít cca 0,5 litru neslazené tekutiny (např. voda, neslazený černý čaj, neochucená minerálka), abychom mohli vyloučit dehydrataci.

Co si vzít s sebou na odběr?

 • unikátní kód, který Vám přijde v potvrzovacím emailu Vaší objednávky. Pečlivě ho uchovejte, bez unikátního kódu Vás nebude možné obsloužit,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní pojišťovny),
 • při odběru je nutné vyplnit krátký dotazník.

Předání výsledků:

 • výsledky jsou dostupné za týden ode dne odběru,
 • výsledky si můžete vyzvednout osobně buď v místě odběru, na konci pracovní doby.

Kritické hodnoty:

 • Výsledky vyšetření, které se budou výrazně odlišovat od referenčních mezí (tzv. kritické hodnoty), jsme povinni Vám ohlásit telefonicky. Z tohoto důvodu od Vás bude sestřička při odběru požadovat telefonní číslo.  


Bilirubin je odpadním produktem metabolismu. Vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek. Jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění.
ALT je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L.glutamátu. ALT se podílí na metabolismu dusíku v organismu. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.
AST (aspartátaminotransferáza) patří mezi enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech.
Alkalická fosfatáza je enzym podporující činnost buněk. Aktivita celkové ALP narůstá především při onemocnění jater (zvláště při městnání žluče) a nemocech kostí. Obvyklé jsou zvýšené hladiny ALP v době růstu v dětském věku, v dospívání a v těhotenství.
GGT (gama-glutamyltransferáza) je vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Vyskytuje se na povrchu membrány buněk žlučových cest, stanovuje se jako tzv. biliární enzym při podezření na cholestázu. Aktivita v séru se také významně zvyšuje při chronickém poškození jater alkoholem.
Bilirubin je odpadním produktem metabolismu. Zvýšený konjugovaný bilirubin v krvi svědčí především o možných onemocněních jater. Porucha vylučování konjugovaného bilirubinu se vyskytuje také při ztíženém toku žluči ve žlučových cestách.
Cholinesteráza se nachází v játrech, slinivce, srdci, séru a bílé hmotě mozkové. Stanovuje se jako ukazatel jaterní funkce.
Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.
Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.
Výsledkový list je doplněn o písemný komentář od lékaře. Komentář obsahuje popis jednotlivých metod, zhodnocení celkového stavu a následná doporučení.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.