Glykovaný hemoglobin
205 Kč

Pokud je hladina glykémie dlouhodobě zvýšena (min. 6 týdnů) vytvoří se zvýšené množství glykovaného hemoglobinu. Tento parametr je ukazatelem dlouhodobě neléčené cukrovky.

HBsAg
225 Kč

HBV, hepatitis B virus, způsobuje virový zánět jater (hepatitidu) typu B. Pro charakteristiku infekce HBV se využívají markery, prvním je HBsAg, jehož přítomnost indikuje nastupující infekci nebo chronické nosičství, taktéž osoby potenciálně infekční. 

HCG

HCG

197 Kč

HCG je hormon, který je jedním z prvních ukazatelů těhotenství. Jeho hladina v těle budoucí matky narůstá velmi rychle především v průběhu prvního trimestru. Zvýšená hladina HCG může být způsobena také myomy a ovariálními cystami.

Homocystein
483 Kč

Homocystein je aminokyselina, která vzniká při normálním metabolismu. Odbourává se na cystein za pomoci vitaminu B. Nedostatek těchto vitamínů, například ve stravě vegetariánů, mohou vést ke zvýšené hladině homocysteinu v krvi.

Horčík
20 Kč

Hořčík neboli magnézium patří k nejdůležitějším prvkům v našem těle. Podílí se na téměř třech stovkách reakcí v organizmu.

Chloridy
15 Kč

Chlor je jedním z důležitých iontů, zastoupen je hlavně v mimobuněčných tekutinách, kde hraje zásadní roli hlavně společně se sodíkem. Chlor se podílí na hospodaření s vodou, na udržování stálého pH organismu a také na přenosu elektrického impulsu po membránách nervových buněk.

Cholesterol
23 Kč

Cholesterol je látka tukové povahy, která je pro tělo nezbytná. Je součástí každé buňky, základní stavební jednotkou nervů, mozkových buněk, je potřeba pro tvorbu hormonů. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami. Vysoká koncentrace cholesterolu v krvi značí pro organismus zdravotní rizika.

Cholesterol HDL
50 Kč

HDL cholesterol je považován za tzv. "hodný", tedy že chrání kardiovaskulární soustavu. Hlavním úkolem HDL cholesterolu je odstraňování přebytečného cholesterolu z periferních tkání zpět do jater, které jako jediný orgán dokáží cholesterol odbourávat (jako žlučové kyseliny) a vylučovat z organismu. Stručně řečeno, čím vyšší hodnoty HDL cholesterolu máte, tím lépe.

Cholesterol LDL
60 Kč

LDL Cholesterol přenáší cholesterol z krve do tkání a částečně do jater. Zvýšená hladina LDL cholesterolu signalizuje zvýšené riziko cévních a srdečních onemocnění. LDL cholesterol se dá u zdravého člověka do jisté míry ovlivnit zdravou stravou a pohybem.

Kreatinin
25 Kč

Stanovení kreatininu v séru nebo plazmě je nejběžněji používaným testem pro monitorování ledvinové funkce. Pokud je jeho hladina zvýšená, ledviny nefungují správně.

Kreatinkináza
30 Kč

Kreatinkináza je enzym, katalyzující přenos fosfátu z ATP na kreatin. Nalézá se především v srdci, v kosterním svalstvu a v mozku.

Krevní obraz
26 Kč

Krevní obraz je celkové vyšetření krve, které zjišťuje poměry jejích jednotlivých složek vyjma plazmy. Tímto vyšetřením získáme parametry potřebné ke srovnání s normálním zdravotním stavem.

Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů

Doplňujícím vyšetřením krevního obrazu je diferenciální rozpočet bílých krvinek, který stanovuje zastoupení jednotlivých podtypů bílých krvinek.

Kyselina listová (folát)
252 Kč

Kyselina listová (folát) je ve vodě rozpustný vitamin, který nelze slučovat, proto příjem závisí na potravě. Absorpce probíhá v tenkém střevě aktivně s pomocí glukózy či galaktózy. Cílovým orgánem kyseliny listové je jaterní tkáň.

Kyselina močová
22 Kč

Kyselina močová vzniká jako odpadní produkt při trávení ve stravě přirozeně přítomných látek zvaných puriny. Zdravý organismus dokáže nadbytek kyseliny močové vyloučit močí. Narušení tohoto procesu často poukazuje na onemocnění dnou.

Moč + sediment
37 Kč
Prolaktin
172 Kč

Prolaktin je polypeptidický hormon produkovaný předním lalokem hypofýzy. Cílovým orgánem prolaktinu je prsní žláza. Během těhotenství narůstá koncentrace prolaktinu s maximem v době porodu a poklesem do doby kojení. 

PSA

PSA

256 Kč

PSA (prostatický specifický antigen) je serinová proteináza umožňující zkapalnění seminální tekutiny, čímž usnadňuje pohyb spermií. Zvýšené hodnoty mohou signalizovat časné stadium rakoviny prostaty.

Revmatoidní faktor
111 Kč

Revmatoidní faktory (RF) jsou protilátky, které reagují s Fc částí lidského IgG. Vyšetření revmatioidního faktoru je dobré doplnit stanovením CRP a dalšími vyšetřeními. Revmatoidní faktor je orientačním ukazatelem revmatoidní artritidy (příznaky - bolest, závěty, otoky kloubů).

Sodík
20 Kč

Natrium neboli sodík je nejvíce zastoupeným kovem v lidském těle, je hlavním kationtem mimobuněčných tekutin.